Liikkujan apteekit

Katso koulutukset >

Apteekeilla on Suomessa vuosittain 50-60 miljoonaa asiakaskontaktia. Apteekit nähdään oivallisena väylänä tavoittaa liikkumattomia suomalaisia, sillä apteekit palvelevat monipuolisesti erilaisia asiakkaita – myös sellaisia, jotka käyttävät muita terveydenhuollon palveluita harvoin.  

Viime vuosina apteekit ovat ottaneet enenevässä määrin itselleen terveydenhuollon palveluita tarjoavan roolin. Apteekit ovat resurssi, jota liikunnallisesti passiivisten ihmisten aktivoinnissa ei kannata jättää hyödyntämättä.

Kun liikkuminen otetaan puheeksi apteekissa, asiakas kokee, että hänen tilanteestaan ja auttamisestaan ollaan aidosti kiinnostuneita ja taustalla on aitoa välittämistä. Asiantunteva neuvonta auttaa asiakasta vahvistamaan omia voimavarojaan selättää liikkumattomuus, ja hänet voidaan ohjata paikkakunnan liikuntapalveluihin. Apteekkihenkilökunta on tutkitusti ammattitaitoista ja he herättävät luottamusta, siksi he ovat hyviä ottamaan liikkumattomuuden puheeksi.

Apteekkihenkilöstöllä on mahdollisuus asiakastilanteessa ottaa liikunta puheeksi sellaisten asiakkaiden kanssa, joita liikuntatoimiala ei perinteisesti tavoita.  Potentiaalia on paljon sillä 80% suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta tarpeeksi. Se näkyy miljoonien eurojen kustannuksina yhteiskunnalle.

Liikkujan apteekki -konsepti

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on tuoda terveysliikunta apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin. Apteekit ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua.

”Parasta on, kun asiakkaat tajuavat meidän olevan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan muutoinkin kuin lääkinnällisestä näkökulmasta.”

sljngfsjgnsöjsfgnöskfgh

Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut terveysliikunnan jo yli 200 apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontaa. Toiminnalla lisätään apteekkihenkilökunnan tietoa liikunnan merkityksestä osana lääkehoitoa ja parannetaan heidän valmiuksiaan ottaa terveelliset elintavat puheeksi. Konseptin myötä on luontevaa laajentaa apteekin tuotevalikoimaa helposti säilytettävillä ja myytävillä liikuntavälineillä ja -tuotteilla.

”PARASTA ON, KUN ASIAKKAAT TAJUAVAT MEIDÄN OLEVAN KIINNOSTUNEITA HEIDÄN HYVINVOINNISTAAN MUUTOINKIN KUIN LÄÄKINNÄLLISESTÄ NÄKÖKULMASTA.”

lhgöskjghsög

Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut terveysliikunnan jo yli 200 apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontaa. Toiminnalla lisätään apteekkihenkilökunnan tietoa liikunnan merkityksestä osana lääkehoitoa ja parannetaan heidän valmiuksiaan ottaa terveelliset elintavat puheeksi. Konseptin myötä on luontevaa laajentaa apteekin tuotevalikoimaa helposti säilytettävillä ja myytävillä liikuntavälineillä ja -tuotteilla.

Liikkujan Apteekki kokoaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteen. Liikkujan Apteekki on osa kunnan hyvinvoinnin palveluketjua. Apteekista saa terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia, ja sieltä ohjataan kunnan liikuntaneuvontaan sekä kunnan, paikallisten yhdistysten ja yksityisten liikuntaryhmien pariin.

Liikkujan Apteekki -konseptissa mukana olevat apteekit tarjoavat asiakkaille:

Liikkujan Apteekki -toiminta ilmenee konkreettisesti apteekkien teema- ja tapahtumapäivinä sekä kampanjoina. Apteekit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa muun muassa Lisäaikaa Liikunnalle -tapahtumia, Liiku Terveemmäksi -päiviä ja Liikkujan viikkoa, sekä paikallisia tapahtumia.

Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyt apteekille

 • Näkyvyys
  Liikkujan Apteekki -konsepti on kerännyt positiivista julkisuutta. Paikallislehdet ovat uutisoineet Liikkujan Apteekki -tapahtumista (esim. Lisäaikaa liikunnalle) ja apteekki on saanut ilmaista mainosta
 • Lisäarvoa asiakkaille
  Terveyteen liittyvissä asioissa kokonaisvaltaisesti ja hyvin palvellut asiakkaat tulevat todennäköisesti apteekkiin uudestaan. Erilaiset kampanjat ja teemapäivät kiinnostavat asiakkaita.
 • Moniammatillinen yhteistyö
  Liikkujan Apteekki -konsepti luo uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyöhön liikuntatoimijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten, kansanterveysjärjestöjen ja -yhdistysten, liikunnan aluejärjestöjen sekä yksityisten palvelutuottajien kanssa.
 • Liikuntahyllyltä lisämyyntiä
  Uusien, liikuntaan liittyvien tuotteiden tuominen apteekin valikoimiin antaa mahdollisuuden eettisesti ja ammatillisesti kestävään lisämyyntiin.
 • Vaihtelevuutta työnkuvaan
  Liikunta-asioiden tuominen vahvemmin osaksi työnkuvaa ja aiheesta keskustelu asiakkaiden kanssa tuo apteekkien työntekijöille uutta intoa ja motivaatiota työhön.
 • Liikuntakipinän tarttuminen
  Liikkujan Apteekki -konseptin myötä on kasvanut myös apteekin henkilöstön oma innokkuus liikkua.

Liity Liikkujan Apteekiksi

Mikä tahansa Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekki voi olla Liikkujan Apteekki. Konsepti mahdollistaa toimintatavan, jossa apteekit voivat valita terveysliikunnan yhdeksi apteekin palvelutuotteeksi. Olennaista Liikkujan Apteekki -konseptin toimintamallissa on sen helppous ja monitasoisuus. Näin ollen Liikkujan Apteekki -konseptiin mukaan lähtenyt apteekki voi toteuttaa toimintaa sille sopivalla tavalla.

 1. Tutustu Liikkujan Apteekki -konseptiin Liikkuva aikuinen -ohjelman nettisivuilla
 2. Keskustele apteekkisi muiden työntekijöiden kanssa toiminnan aloittamisesta ja toteutuksesta
 3. Ala toteuttaa Liikkujan Apteekki -perustasoa yhdessä muiden apteekin työntekijöiden kanssa.
 4. Ilmoittaudu Liikkujan Apteekiksi Apteekkariliittoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ulla.raappana-janis(at)apteekkariliitto.fi. Ilmoittamisen jälkeen apteekki saa Liikkujan Apteekki -tarran ja apteekki lisätään Liikkujan Apteekkien postituslistalle, josta apteekit saavat teemaan liittyvää postia.

Apteekin henkilökunnan roolit Liikkujan Apteekki -toiminnassa

 • Apteekkari
  Tekee yhdessä henkilökunnan kanssa päätöksen lähteä mukaan Liikkujan Apteekiksi
 • Liikkujan Apteekki -yhdyshenkilö
  Esimerkiksi proviisori tai farmaseutti, apteekin kansanterveysohjelman yhdyshenkilö tai muu liikunnasta innostunut asiakaspalveluhenkilö. Hoitaa käytännön asiat, esimerkiksi sopii teemapäivistä, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin sekä informoi henkilökuntaa. Kokemusten mukaan toiminta on aktiivisempaa, kun yhdyshenkilöitä on kaksi.
 • Muu henkilökunta
  On tärkeää, että koko henkilökunta tietää Liikkujan Apteekki -toimintaperiaatteen ja osaa tarjota asiakkaille sopivaa terveysliikuntamateriaalia ja ohjata heitä palveluiden pariin.

Tapoja toteuttaa toimintaa

Apteekit voivat toteuttaa konseptia itselleen sopivalla tavalla. Liikkujan Apteekki -konseptiin on luotu tasot, joista apteekki saa ideoita toimintansa käynnistämiseen ja kehittämiseen. Perustasolla kynnys toiminnan aloittamiseen on tehty apteekille matalaksi. Lisätasoilla yhteistyö korostuu ja apteekkien toiminta on perustasoa aktiivisempaa.

PERUSTASOLISÄTASO 1LISÄTASO 2
Apteekissa on esillä painonhallinta- ja terveysliikuntamateriaalia.Apteekissa on liikuntahylly tai liikuntaan liittyvät tuotteet ja materiaalit ovat muulla tavoin esillä.Apteekin liikunnan yhdyshenkilö on käynyt terveysliikuntakoulutuksia.
Apteekissa on esillä liikunnan puheeksiottamista tukevat tiskikortit ja kampanjatuotteita.Apteekki järjestää teemapäiviä yhteistyössä kunnan, Liikunnan aluejärjestön, kansanterveysjärjestöjen ja -yhdistysten sekä yksityisten toimijoiden kanssa.Liikkujan Apteekki on osa kunnan liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjua.
Apteekissa on esillä kunnan liikuntakalentereita ja paikallisten toimijoiden liikuntaryhmäesitteitä.Apteekista ohjataan kunnan, yhdistysten ja yksityisen tahon liikuntapalvelujen pariin.Apteekki järjestää asiakkailleen erilaisia terveysliikuntatapahtumia ja -kampanjoita itsenäisesti tai paikallisten toimijoiden kanssa.
Apteekissa on järjestöjen liikunta-aineistoa ja potilasoppaita.Apteekkihenkilökunta osaa kertoa terveysliikunnan suosituksista.Perustason ja lisätason 1 vaatimukset täyttyvät.
Apteekin henkilökunta osaa kertoa esillä olevan materiaalin sisällöstä.Perustason vaatimukset täyttyvät. 
Apteekissa on nimetty liikunnan yhdyshenkilö tai -henkilöt.  
Apteekista ohjataan kunnan liikuntaneuvonnan pariin.  

Esimerkkejä Liikkujan Apteekkien järjestämistä toimintapäivistä

Apteekki voi järjestää itse tapahtumia esimerkiksi valtakunnallisina teemapäivinä [linkitä Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen vakiintuneet teemapäivät -vuosikello]

Ideoita apteekin liikuntahyllyyn

• APTEEKKI-tuotesarjan niveltuet

• polvituki

• nilkkatuki

• rannetuki

• tenniskyynärpäätuki

• selkätuki

• jumppanauha

• kävelysauvat

• kävelykeppi

• tuolijumppavälineet

• kylmä-lämpöpakkaus

• tasapainotyyny

• askel-/aktiivisuusmittari

• hengitysilmalämmitin (keväällä voisi olla hengitysilman pölysuodatin)

• urheilu- ja kinesioteippi

• hierontapallo

• APTEEKKI-liukuesteet kenkiin

• jumppakeppi

• säädettävä puristin

Jaettavaa maksutonta materiaalia

Maksuton starttikäynti

Liikunnan aluejärjestöiltä voi tiedustella Liikkujan Apteekki -starttikäyntiä, jossa esitellään yksityiskohtaisesti toimintamallia, yhteistyökumppaneita sekä konseptin tarjoamia mahdollisuuksia. Starttikäyntiin tulee varata aikaa noin 1-1,5 tuntia.

KOULUTUKSIIN TÄSTÄ!